Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Έκθεσης/ Έρευνας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com  - Τηλ. FAX: 215 5257408
Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Έκθεσης/ Έρευνας
για μαθητές όλων των τύπων Γυμνασίων – Λυκείων

ΘΕΜΑ 2018 – 2019:
«ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ – Η κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον»

«Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός»
«Tα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος»
Άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνέχεια του προηγούμενου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα «ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ μου»
(Έγκριση Αρ. Πρωτ. : Φ.13.1/156015 /Δ2) το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece  θέλοντας να συμβάλει ,
α) στην προβολή του «2018 -  Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με σύνθημα «Η κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον»,
β) στην προώθηση, Παγκόσμιων, Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων που αφορούν το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς επίσης και τον  ενεργό πολίτη,
γ) στην ενθάρρυνση της έρευνας και της ενεργητικής μάθησης.

προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων με θέμα:  ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ»
και υπότιτλο «Η κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον»
Β

Β.1 Τρόπος γραφής:
Με στοιχεία New Romans ή Calibri μεγέθους 11-12.

Γ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων (όλων των τύπων)  όλης της χώρας (Δημοσίων και Ιδιωτικών).
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο.
Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.
Η προετοιμασία, η έρευνα, η συγγραφή θα πραγματοποιηθεί από τους μαθητές εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ -  ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:
α) Μέχρι 2000 λέξεις  για μαθητές Γυμνασίων
β) Μέχρι 2.500 λέξεις για μαθητές Λυκείων.


Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΕΚΘΕΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

 1. Ημερομηνία κατάθεσης: Μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2019
 2. Τα έργα θα υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας https://goo.gl/forms/RdCEJHX0POXUgR073. Κανένας άλλος τρόπος αποστολής δεν θα γίνει αποδεκτός. [Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται]
 3. Τα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα έργα θα καταστραφούν μαζί με τα προσωπικά στοιχεία μαθητών αμέσως μετά την αξιολόγησή τους.


ΣΤ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
Πολιτισμός, Μνημεία της Φύσης, Λαϊκή παράδοση, Λαϊκές τέχνες, Θέατρο, Μουσική, Χορός, Ιστορία, Ζωγραφική, Ψυχαγωγία, Κτήρια, Αρχαιολογικοί και Ιστορικοί χώροι, Χειροτεχνία, Εκδόσεις, Λαογραφία, Μουσεία, Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Παραδοσιακές συνταγές -  κουζίνα, Βιομηχανική – Βιοτεχνική κληρονομιά, Υφαντική, Ξυλογλυπτική κ.ά.

Ζ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
 • Εναλλακτικές, Ερευνητικές, Δημιουργικές, Συνεργατικές ασχολίες
 • Γνωριμία με την πόλη και την τοπική  κοινωνία
 • Γνωριμία και Προώθηση: των 17 στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, των Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων για το αστικό περιβάλλον και τις βιώσιμες πόλεις
 • Γνωριμία και προώθηση του 11ου ΣΒΑ και ειδικότερα του υποστόχου 11.4 «Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς».

Ζ.1. Ανάλυση του γενικού σκοπού – Πρακτική άσκηση/εφαρμογή:
Σκοπός του διαγωνισμού, είναι:
 • να αναδειχθούν κυρίως τα προβλήματα (αλλά και οι δυνατότητες)  του τοπικού περιβάλλοντος με στόχο να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας και συγχρόνως προβληματισμού και διαλόγου,
 • να ευαισθητοποιηθούν οι σημερινοί μαθητές  για το τοπικό αλλά και για το ευρύτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον,  
 • να ενεργοποιήσουν τους μαθητές στην αναζήτηση λύσεων για να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω αναλαμβάνοντας δράση για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους στη προοπτική της βιωσιμότητας,
 • οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης του περιβάλλοντός τους και «κριτική ματιά», που είναι απαραίτητη για την ανάληψη δράσεων ως ενεργοί πολίτες που έχουν δικαίωμα να ζουν σε συνθήκες βιωσιμότητας,
 • να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν με ποικίλους δημιουργικούς τρόπους, να συνεργαστούν και να αναδείξουν τα ταλέντα τους.

Η. ΒΡΑΒΕΙΑ
 1. Βεβαίωση συμμετοχής σε όσους μαθητές συμμετέχουν στο διαγωνισμό (αποστολή με αρχείο για εκτύπωση από τους συμμετέχοντες/ σχολεία),
 2. Βεβαίωση συμμετοχής σε όσα σχολεία οι μαθητές τους συμμετέχουν στο διαγωνισμό (αποστολή με αρχείο για εκτύπωση από τα σχολεία),
 3. Βραβεία, των έξι διακριθέντων μαθητών, εκτυπωμένα  σε πάπυρο σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία Α. Γυμνάσια -στους τρεις πρώτους μαθητές. Κατηγορία Β. Λύκεια - στους τρεις πρώτους μαθητές,  (αποστολή των βραβείων με το ταχυδρομείο)
 4. Έκδοση e-book με τα 6 βραβευμένα  κείμενα με τα στοιχεία των διακριθέντων (3 ανά κατηγορία) (αποστολή με σύνδεσμο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έκδοση θα γίνει για εκπαιδευτικούς και μη εμπορευματικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
 1. Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου – Συγγραφέας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος και κατά της Πυρηνικής και Βιοχημικής Απειλής,  αντιπρόσωπος της ICAN στην Ελλάδα. (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), 
 2. Κώστας Γεωργόπουλος -  Περιβαλλοντολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Αιγάλεω, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΕΣΥΔΑΠ, Ειδικός συνεργάτης στο Υπ.Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 3. Αγγελική Δαρλάση, Θεατρολόγος, Συγγραφέας, με πολλές βραβεύσεις και διακρίσεις. https://www.metaixmio.gr/el/author/%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B7
 4. Νίκος Μπελαβίλας – Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ (αστικού περιβάλλοντος) http://www.arch.ntua.gr/person/194
 5. Θοδωρής Ορεινός -  Δρ.Βιολόγος, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός με εμπειρία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση http://lykevag.att.sch.gr/Staff/Staff0910/Oreinos.htm
 6. Ανδρέας Σκούπουρας – Αντιδήμαρχος Κέρκυρας, Πρόεδρος ΑΜΕΑ Κέρκυρας.
 7. Καλλιόπη Τσικλάκη –   Επιμελήτρια ιστορικών βιβλίων,
 8. Γιώργος Φοντριέ, Φιλόλογος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός,
 9. Σοφία Ψαρρού Δημητρίου – Χημικός, πρώην υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γ’ Αθήνας, Πρόεδρος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου.

ΙΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:


ΙΒ. Οργανωτική Επιτροπή - Πληροφορίες για το Μαθητικό Διαγωνισμό
Τώνια Φώτη | Κώστας Φωτεινάκης  | Ανδρέας Χατζημηνάς
(Οι ανωτέρω είναι μέλη του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ)

Πληροφορίες: Κατά προτίμηση εγγράφως - Mail: naturefriendsgreece@gmail.com  
Τηλ. 215 5257408

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στο ειδικό blog για τους Μαθητικούς Διαγωνισμούς των ΦτΦ  https://egokaihpolimou.blogspot.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Για το σκοπό αποκλειστικά του συγκεκριμένου διαγωνισμού, το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ θα τηρήσει αρχείο με τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας, τάξη και επωνυμία σχολείου, στοιχεία επικοινωνίας (Mails, Τηλέφωνα, Διευθύνσεις).
Τα στοιχεία, ονοματεπώνυμο, τάξη, σχολείο που θα αφορούν τους διακριθέντες (τρία πρώτα βραβεία ανά κατηγορία) θα δημοσιευτούν στη δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων καθώς και για την έκδοση του e-book από το  Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ.
Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συμμετέχοντες δεν επιθυμεί  να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα αξιολογηθεί το έργο του.

Εξουσιοδότηση: Οι διακριθέντες παραχωρούν στο Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ τα δικαιώματα δημοσίευσης των στοιχείων τους στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων   και της διάδοσης του έργου τους στο e-book για εκπαιδευτικούς και εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Καλοκαίρι: Βουνό ή θάλασσα;

Αρκετά με το κήρυγμα για τον αποκλειστικό θηλασμό!

Μια φίλη έφυγε