Επιπτώσεις από 25 χρόνια Τσερνομπίλ


Στοιχεία από το διεθνές συνέδριο της IPPNW στο Βερολίνο 8-10 Απριλίου 2011

Πληθυσμοί που εκτέθηκαν σε ραδιενέργεια λόγω της καταστροφής του Τσερνομπίλ

1) Εκκαθαριστές 830.000
2) Εκκενώθηκαν από την περιοχή των 30 χλμ 350.000
3) Πληθυσμός που ζει σε υψηλά μολυσμένες περιοχές στη Ρωσία, Λευκορωσία, και Ουκρανία 8.300.000
4) Ευρωπαϊκός πληθυσμός σε περιοχές που δέχθηκαν χαμηλότερες δόσεις ραδιενέργειας 600.000.000


Αναμενόμενες ασθένειες - βλάβες στην υγεία λόγω της έκθεσης σε ραδιενέργεια από το Τσερνομπίλ

1) Καρκίνοι: Αναμενόμενη περίοδος επώασης 25-30 έτη. Προς το παρόν έχουν εμφανισθεί μόνο καρκίνοι θυρεοειδούς, μαστού, και εγκεφάλου στο γενικό πληθυσμό. Οι εκκαθαριστές εμφάνισαν και Καρκίνους σε άλλα όργανα όπως προστάτη, και στο αίμα.
2) Γενετικές βλάβες, αποβολές, εκτρώσεις, κενό γεννήσεων.
3) Άλλες ασθένειες. Πολυοργανικές νόσοι, διαταραχές στον εγκέφαλο, επιτάχυνση της διαδικασίας γήρανσης, ψυχιατρικά προβλήματα.
Περίληψη των ευρημάτων

1) Οι επιπτώσεις από την έκθεση σε χαμηλές δόσεις ραδιενέργειας (0-500 mSv) μελετήθηκαν συστηματικά. Ειδικά οι βλάβες που γίνονται στη μοριακή δομή των κυττάρων. Παρ’ ότι η ΙΑΕΑ εξακολουθεί να θεωρεί τα 100 mSv σαν όριο για τερατογενέσεις, μεγάλος αριθμός μελετών απέδειξε ότι δεν υπάρχει δόση ασφαλείας.
2) Μη στοχευμένες επιπτώσεις, όπως η αστάθεια στο γονιδίωμα, η οποία προκαλεί αλλαγή στο φαινότυπο των κυττάρων
3) Όσο χαμηλότερες είναι οι δόσεις ραδιενέργειας, τόσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα για την εμφάνιση του καρκίνου
4) Η γονιδιακή αστάθεια περνά στα χρωματοσώματα και αυξάνει με την έκθεση σε κάθε γενιά. Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν την καταστροφή των χρωματοσωμάτων στα παιδιά των εκκαθαριστών (εμφάνισαν καρκίνο θυρεοειδούς) από μητέρες που δεν είχαν εκτεθεί σε ραδιενέργεια.
5) Μη καρκινικές ασθένειες αυξήθηκαν, κυρίως καρδιοαγγειακές και ασθένειες του στομάχου, καθώς και νευρολογικές ψυχιατρικές με σωματικές επιπτώσεις ειδικά στη χαμηλή έκθεση σε ραδιενέργεια.
6) Σύμφωνα με ρωσικές στατιστικές περισσότεροι από το 90% των εκκαθαριστών έγιναν ανίκανοι για εργασία. Τουλάχιστον 740.000 εκκαθαριστές εμφάνισαν βαριά ασθένεια. Γερνούν πρόωρα και αναπτύσσουν καρκίνους λευχαιμίες καé νευρολογικές νόσους. Τεράστιος αριθμός εμφανίζουν Καταρράκτη.
7) Ανεξάρτητες πηγές εκτιμούν ότι 112.000- 125.000 εκκαθαριστές πέθαναν μέχρι το 2005
8) Διαθέσιμες πηγές εκτιμούν ότι 5.000 βρέφη πέθαναν εξ αιτίας του Τσερνομπίλ
9) Οι γενετικές βλάβες και τερατογενέσεις αυξήθηκαν στην Ευρώπη, όχι μόνο στις 3 άμεσα μολυσμένες χώρες. Στη Βαυαρία μόνο 1.000-3.000 επιπλέον γεννήσεις σοβαρά γενετικά ανάπηρων παιδιών συνέβησαν. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμάται ότι είναι 10.000 ιδιαίτερα υψηλός αριθμός αν υπολογισθεί ότι βάσει του αριθμού, που δόθηκε από την ΙΑΕΑ ήδη είχαν προηγηθεί 100.000-200.000 προληπτικές εκτρώσεις στη Δυτική Ευρώπη λόγω του Τσερνομπίλ.
10) Σύμφωνα με την UNSCEAR 12.000-83.000 παιδιά γεννήθηκαν με συγγενείς ανωμαλίες στην περιοχή του Τσερνομπίλ και 30.000-207.000 γενετικές βλάβες στον κόσμο. Ας σημειωθεί ότι μόνο το 10% των γενετικών βλαβών εμφανίζονται στην πρώτη γενιά.
11) Σαν επακόλουθο του Τσερνομπίλ εμφανίστηκε στην Ευρώπη και μια διαταραχή την αναλογία αγοριών -κοριτσιών στις γεννήσεις. Σημαντικά μικρότερος αριθμός κοριτσιών γεννιούνται μετά το 1986. Μελέτη των Kristina Voigt- Hagen Scherb δείχνει ότι μετά το 1968 σαν επακόλουθο του Τσερνομπίλ στην Ευρώπη οι γεννήσεις μειώθηκαν πάνω από 800.000. Επειδή αυτή η μελέτη δεν καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εκτιμάται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο λιγότερα παιδιά γεννήθηκαν. Παρόμοιο φαινόμενο είχε εμφανισθεί και μετά τις πυρηνικές δοκιμές.
Στην Ελλάδα σύμφωνα με τη μελέτη του Τριχόπουλου 23% των κυήσεων πρώτου τριμήνου τερματίστηκαν δηλαδή 2.500 επιθυμητές κυήσεις. Ευτυχώς, επειδή ενώ για τις τερατογενέσεις δεν υπάρχει στατιστική στην Ελλάδα, για τις Λευχαιμίες των παιδιών υπάρχει στατιστική (Ε. Πετρίδου) και αυξήθηκαν λόγω ενδομήτριας μόλυνσης κατά 2.6 φορές (σχεδόν τριπλασιάστηκαν)
12) Στη Λευκορωσία μόνο πάνω απο 12.000 άνθρωποι έπαθαν καρκίνο θυρεοειδούς μετά την καταστροφή. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας στην περιοχή Γκομέλ της Λευκορωσίας μόνο πάνω από 50.000 παιδιά θα αναπτύξουν καρκίνο του θυρεοειδούς. Αν προστεθούν όλες οι ηλικιακές ομάδες φθάνουμε στις 100.000 περιπτώσεις καρκίνου του Θυρεοειδή μόνο στην περιοχή του Γκομέλ.
13) Ο Malco το 2007 ανακοίνωσε ότι οι επιπλέον του αναμενόμενου περιπτώσεις καρκίνου του Θυρεοειδούς στη Λευκορωσία και Ουκρανία για τα έτη 1986-2056 θα είναι 92.827. Αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις των εκκαθαριστών.
14) Μετά το Τσερνομπίλ η βρεφική θνησιμότητα σε Σουηδία, Φινλανδία και Νορβηγία αυξήθηκαν κατά 15,8% κατά την περίοδο 1976-2006. Ο Alfred Korblein υπολογίζει για την περίοδο 1987-1992 ότι επιπρόσθετα 1,209 βρέφη κατέληξαν.
15) Στη Γερμανία οι επιστήμονες ανακοίνωσαν μια σημαντική αύξηση της Τρισωμίας 21 (σύνδρομο Down) κατά τους μήνες μετά το Τσερνομπίλ, ειδικά στο δυτικό Βερολίνο και τη Νότια Γερμανία
16) Οι Ovlov -Shaversky ανέφεραν 188 καρκίνους του εγκεφάλου σε παιδιά κάτω των 3 ετών στην Ουκρανία. Πριν από το Τσερνομπίλ μόνο 9 περιπτώσεις εμφανιζόντουσαν, λιγότερες από δυο ανά έτος.
17) Στις πλέον μολυσμένες περιοχές της Νότιας Γερμανίας εμφανίστηκε για πρώτη φορά ένας πολύ σπάνιος τύπος καρκίνου του εγκεφάλου το Νευροβλάστωμα.
18) Έγγραφο του Υπουργείου για το Τσερνομπίλ της Ουκρανίας κατέγραφε από 1987-1992 τον πολλαπλασιασμό των νόσων των ενδοκρινών αδένων κατά (25), του νευρικού συστήματος (6), του κυκλοφορικού (44), του πεπτικού (60) του συνδετικού ιστού (50) του μυοσκελετικού και ψυχωνευρωτικού (53). Ο αριθμός των υγιών ατόμων ανάμεσα στους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν έπεσα από το 59% το 1987 σε 21% το 1996. Ανάμεσα στους κατοίκους των μολυσμένων περιοχών από 52% σε 21% και ειδικά ανάμεσα στα παιδιά που αν και τα ίδια δεν επλήγησαν αλλά οι γονείς τους είχαν λάβει μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας το ποσοστό των υγιών παιδιών βυθίστηκε από το 81% στο 30% το 1996.
19) Εμφανίστηκε για αρκετά χρόνια δραματική αύξηση Διαβήτη τύπου Ι,
20) Παρατηρήθηκε ότι οι μη καρκινικοί νόσοι ήταν σε μεγαλύτερο αριθμό από τους καρκίνους και τις λευχαιμίες.

Συμπεράσματα

Αν και δεν υπάρχουν αρκετές μακροχρόνιες και συστηματικές μελέτες που θα επέτρεπαν να υπάρχει πλήρης εικόνα της καταστροφής λόγω της απροθυμίας των κυβερνήσεων να παράσχουν στοιχεία και χρηματοδότηση, από ένα μεγάλο αριθμό μελετών υπάρχουν πια ισχυρότατες ενδείξεις για μιαν αύξηση της θνησιμότητας στο γενικό πληθυσμό και μια 100% θνητότητα ανάμεσα στους εκκαθαριστές οι οποίοι εκτέθηκαν σε υψηλές δόσεις ραδιενέργειας.
25 χρόνια μετά την καταστροφή οι καρκίνοι και οι άλλες αναμενόμενες ασθένειες αυξήθηκαν δραματικά. Ο αριθμός των μη καρκινικών ασθενειών αυξήθηκε σε ποσοστό που δεν προβλεπόταν. «Νέα» συμπτώματα, όπως η πρόωρη γήρανση των εκκαθαριστών εμφανίστηκαν, προκαλώντας ερωτήματα για την επιστημονική ερμηνεία του φαινομένου.
Μέχρι το 2050 χιλιάδες νέες αιτίες ασθενειών θα διαγνωσθούν που θα έχουν σαν αίτιο στην καταστροφή του Τσερνομπίλ. Η καθυστέρηση ανάμεσα στο αίτιο και την αξιοσημείωτη φυσική ανταπόκριση είναι καταφανής. Το Τσερνομπίλ δεν τελείωσε.
Ειδικά τραγική είναι η μοίρα των χιλιάδων παιδιών που γεννήθηκαν νεκρά ή πέθαναν κατά τη βρεφική ηλικία, που γεννήθηκαν με συγγενείς διαμαρτίες περί την διάπλαση ή που είναι αναγκασμένα να μεγαλώσουν με ασθένειες που δεν θα είχαν κάτω από κανονικές συνθήκες.
Οι γενετικές διαταραχές που έχουν σαν αιτία το Τσερνομπίλ θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούν τον κόσμο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι περισσότερες εμφανίζονται μετά τη δεύτερη και Τρίτη γενιά
Ακόμη και αν ακόμη δεν έχουμε δει το τέλος της καταστροφής από τη Φουκούσιμα οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην υγεία θα είναι ανάλογου μεγέθους. Όσο για την Ευρώπη επειδή ήδη το έδαφος και τα αγροτικά προϊόντα παραμένουν μολυσμένα από το Τσερνομπίλ κάθε πρόσθετη επιμόλυνση από τα αναμενόμενα fall out της Φουκούσιμα θα επιτείνουν το πρόβλημα.

Σημείωση για την αναντιστοιχία των επίσημων στοιχείων που ανακοίνωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας WHO και η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας IAEA

Στο Φόρουμ για το Τσερνομπίλ του ΟΗΕ που οργανώθηκε το Σεπτέμβρη του 2005 από την ΙΑΕΑ και την WHO τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν εμφανίζουν σοβαρές αναντιστοιχίες. Για παράδειγμα στο Δελτίο Τύπου αναγράφοντα ότι στο μέλλον θα εμφανιστούν το πολύ 4.000 επιπλέον θάνατοι από καρκίνο και λευχαιμίες, ενώ στο βασικό κείμενο της WHO αναγράφονται 8,930, και αν ανατρέξουμε στην πηγή την οποία επικαλείται το επίσημο έγγραφο της WHO εκεί αναφέρονται 10.000-25.000.
Από αυτό προκύπτει ότι οι επίσημες εκθέσεις της WHO και του ΙΑΕΑ «μαγείρεψαν» τις ίδιες τους τις πηγές. Η παρουσίαση των επιπτώσεων του Τσερνομπίλ δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
Δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν ούτε την έκθεση του UNSCEAR η οποία εκτιμά ότι η συλλογική δόση ραδιενέργειας στην Ευρώπη εκτός της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι πού μεγαλύτερη από την αντιστοιχούσα στο Τσερνομπίλ. Η συλλογική δόση κατανεμήθηκε κατά 53% μέσω της Ευρώπης, 36% μέσω της Σ. Ένωσης, 8% στην Ασία, 2% στην Αφρική και 0,3% στην Αμερική.
Ήδη το 2005 ο S. Pflugbeil ανέδειξε τις πολλές αναντιστοιχίες των στοιχείων. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμιά απάντηση ή διόρθωση από την WHO και το ΙΑΕΑ πέραν της αύξησης κατά 2% του εκτιμώμενου αριθμού των θανάτων στις επόμενες ετήσιες ανακοινώσεις.
Ακόμη και το 2011 μετά από 5 χρόνια καμιά επίσημη οργάνωση του ΟΗΕ δε διόρθωσε τα λάθος στοιχεία. Η πρόσφατη δημοσίευση εξακολουθεί να μην υπολογίζει τις επιπτώσεις στις 3 γειτονικές χώρες, οι οποίες επηρεάστηκαν βαρύτατα, αλλά μόνο στην περιοχή του Τσερνομπίλ. Η μόνη προσθήκη στα στοιχεία του 2005 είναι ότι 6000 περιπτώσεις καρκίνου του θυρεοειδή σε παιδιά και Λευχαιμία και Καταρράκτης στους εκκαθαριστές δόθηκε στον Τύπο. Έτσι το 2011 η επίσημη έκθεση του ΟΗΕ καταλήγει ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κοινού δεν πρέπει να φοβάται τις επιπτώσεις από το Τσερνομπίλ, μόνο τα παιδιά, οι νέοι και οι εκκαθαριστές έχουν αυξημένο κίνδυνο.
Η παράδοξη συμμαχία ΙΑΕΑ και WHO ξεκινά από το πρωτόκολλο συνεργασίας, που υπέγραψαν στις 28 Μαΐου 1959 σύμφωνα με το οποίο «είναι αναγκαίο να υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί στη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών». Πριν από αυτό και συγκεκριμένα το 1956 η WHO προειδοποιούσε «Η γενετική κληρονομιά είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της ανθρωπότητας. Καθορίζει τη ζωή όλων μας, την υγεία και την αρμονική ανάπτυξη των επόμενων γενεών. Όπως οι ειδικοί επιστήμονες, έτσι και μεις εκτιμούμε ότι η υγεία των μελλοντικών γενεών απειλείται από την ανάπτυξη της πυρηνικής βιομηχανίας και των πηγών ραδιενέργειας... Επίσης πιστεύουμε ότι οι μεταλλάξεις που προκαλούνται είναι βλαπτικές για τους ανθρώπους και το μέλλον της ανθρωπότητας». Μετά το 1959 η WHO δεν εξέδωσε ούτε μια ανακοίνωση για τη σχέση υγείας και ραδιενέργειας.


Μετά από αυτά η IPPNW και η Society for Radiation Protection απαιτούν

1) Η ΕΕ και ο ΟΗΕ να βοηθήσουν αποτελεσματικά και μακροχρόνια τους ανθρώπους που εξακολουθούν να υποφέρουν από τις συνέπειες του ατυχήματος του Τσερνομπίλ
2) Η ΕΕ και ο ΟΗΕ να επιτρέψουν σε επιστήμονες, Ιατρικές εταιρείες και ενδιαφερόμενους πολίτες την πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που έχουν σχέση με την καταστροφή του Τσερνομπίλ. Επιπλέον ζητάμε να γίνουν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ και εκτενείς επιδημιολογικές μελέτες που θα στοχεύουν στις ομάδες που εκτέθηκαν ενδομήτρια στην ραδιενέργεια από το Τσερνομπίλ, όπως και τις ηλικίες των τότε 0-9 και 10-19 ετών.
3) Απαιτούμε από την ΕΕ ΑΜΕΣΩΣ να κλείσει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες όσο το δυνατόν συντομότερα.
Επιπρόσθετα επειδή ο κύριος σκοπός της ΙΑΕΑ σύμφωνα με το καταστατικό της είναι η προώθηση της πυρηνικής ενέργειας και σε σχέση με την στάση της στην πρόσφατη καταστροφή στη Φουκουσίμα είναι καιρός για την ΙΑΕΑ να επανεξετάσει τους στόχους της.
Με σεβασμό στις επιπτώσεις της ιονίζουσας ακτινοβολίας η WHO πρέπει να ακυρώσει άμεσα τη δεσμευτική συμφωνία της (1959) με την ΙΑΕΑ. Η υγεία των κατοίκων της γης πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος της WHO.


“Όποιος δεν ξέρει την αλήθεια, είναι απλώς τρελός... Όμως όποιος ξέρει την αλήθεια και λέει ψέματα είναι εγκληματίας»
Μπέρτολτ Μπρεχτ «Γαλιλέο Γαλιλέι»
Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η εποχή της αγένειας

Ντοματάκια Σαντορίνης

Γερνώντας